Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)

informuję, iż:


Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Mróz-Cybulska ul Piecewska 35/121 Gdańsk 80-288 (dalej „Administrator”);


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: mrozowa@gmail.com


Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu, realizacji usług fotograficznych świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), oraz  celu przesłania oferty realizacji sesji zdjęciowej przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie).


Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji umowy dla którego są przetwarzane lub odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.


Twoje dane osobowe są chronione przez zastosowanie odpowiednich środków. 


Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuję prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia oraz usunięcia danych.